Update van onderzoek Positief Opvoeden bij Pleegzorg

In het onderzoek Positief Opvoeden bij Pleegzorg worden verschillende vormen van begeleiding voor pleegouders met pleegkinderen van 1 tot 6 jaar onderzocht. Inmiddels zijn er acht pleegzorgorganisaties die deelnemen aan het onderzoek. In de grafiek hieronder ziet u de huidige stand van zaken omtrent het aantal benaderde en deelnemende pleeggezinnen per organisatie. Er wordt hard gewerkt om pleeggezinnen die in aanmerking komen voor het onderzoek via flyers te benaderen en vervolgens te bellen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Iedere deelnemende pleegzorginstelling heeft een eigen onderzoeksmedewerker die aanspreekpunt vanuit de instelling.

 

Zoals u kunt zien zijn er momenteel 286 pleeggezinnen benaderd. Hiervan hebben 60 pleeggezinnen aangegeven deel te willen nemen aan het onderzoek. Van 27 van deze pleegkinderen hebben we ook al toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/voogd binnen.

Bij deze onderstaande grafiek moet opgemerkt worden dat dit een momentopname is per 25-04-2016 en veel pleeggezinnen en gezaghebbende ouders/voogden nog niet bereikt zijn. 

 

 

 

 

Meer informatie over het onderzoek? Klik hier