Nikita Schoemaker

Voornaam en achternaam:
Nikita Schoemaker, MSc.
 
Functie:  Neuropsycholoog; Promovenda
Locatie: Universiteit Leiden, Centrum voor Gezinsstudies
 
Nikita heeft met ervaring met het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en is sinds september 2013 promovenda bij het onderzoek Positief Ouderschap bij Pleegzorg van de Universiteit Leiden en Yulius Academie. Dit onderzoek wordt in samenwerking met verschillende pleegzorginstellingen die aangesloten zijn bij het ConsenseP platform uitgevoerd.
 
Wetenschappelijke interesse: neuropsychologie, gehechtheid, pleegzorg, kindermishandeling.
 
(Gezamenlijke) publicaties: hier kun je verwijzen naar je eigen publicaties (de lezer van de website wordt dan doorverwezen naar het kopje ‘publicaties’). 
 
Link naar persoonlijke website [instelling] en CV: