Richtlijn inzet Pleegzorg online

De Richtlijn Pleegzorg staat online. De richtlijn is bedoeld om te stimuleren dat beroepskrachten in de pleegzorg uniforme en effectieve begeleiding bieden aan pleegkinderen, ouders en pleegouders, zodat pleegkinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij is het uitgangspunt dat het kind terugkeert naar zijn eigen ouders als dat mogelijk is. In de richtlijn staat bijvoorbeeld welke termijnen gelden voor het opstellen van plannen en het nemen van beslissingen.  

 

De richtlijn benadrukt dat voor het kind een langdurig stabiele opvoedsituatie moet worden gerealiseerd. Extra aandacht is er voor de stabiliteit van de plaatsing en het voorkomen van een 'breakdown' - een voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsing.

 

Klik hier voor de Richtlijn inzet Pleegzorg (u wordt doorgelinkt naar een andere website).

 

Over de richtlijnen jeugdzorg:

Deze richtlijn staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij richtlijnen die eveneens zijn opgesteld voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

 

De drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp hebben de richtlijn inzet Pleegzorg geautoriseerd: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Inmiddels zijn er negen richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming gepubliceerd.

 

Bron: Nederlands Jeugdinstituut